Skip Navigation Links

Faculties

Faculties

Jieh-Ming Huang, Professor,
Education: National Chiao Tung University, Taiwan (PhD)
Email: jiehming@mail.vnu.edu.tw
Contact number: 03-4515811#88167
 
Yuan-Chin Tsai, Associate Professor and Chairman,
Education: National Chiao Tung University, Taiwan (PhD)
Email: yct@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#88161
 
Jieng-Chiang Chen, Associate Professor
Education: Feng Chia University, Taiwan (PhD)
Email: burnier@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#88163
 
Yun-Ju Wang, Assistant Professor
Education: National Central University, Taiwan (PhD)
Email: annw@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#88165
 
Jenq-Horng Lin, Lecturer
Education: National Chiba University, Japan (MA)
Email: linch@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#88614
 
Wun-Jhen Huang, Lecturer
Education: Fu Jen Catholic University, Taiwan (MA)
Email: hwj@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#22101
 
Ding-Yang Hsu, Assistant Professor
Education: National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan (PhD)
Email: hsuchiapin@mail.vnu.edu.tw
 Contact number: 03-4515811#88162